Kittens - Lord Eastward - Eastward-cats

Lord Eastward

Lord,a very cute kitten!Boy beauty.

Birthday: 03 September 2019

Male ORI n - ebony, black

SOLD

Котята - Лорд, ORI n - черный, эбони!

On photo Lord - 12 weeks!

Котята - Лорд, ORI n - черный, эбони!

On photo Lord - 12 weeks!

Котята - Лорд, ORI n - черный, эбони!

On photo Lord - 12 weeks!

Котята - Лорд, ORI n - черный, эбони!

On photo Lord - 12 weeks!

Котята - Лорд, ORI n - черный, эбони!

On photo Lord - 9 weeks!

Котята - Лорд, ORI n - черный, эбони!

On photo Lord - 9 weeks!

Котята - Лорд, ORI n - черный, эбони!

On photo Lord - 9 weeks!

Котята - Лорд, ORI n - черный, эбони!

On photo Lord - 8 weeks!

Котята - Лорд, ORI n - черный, эбони!

On photo Lord - 8 weeks!

Котята - Лорд, ORI n - черный, эбони!

On photo Lord - 8 weeks!

Котята - Лорд, ORI n - черный, эбони!

On photo Lord - 8 weeks!

Котята - Лорд, ORI n - черный, эбони!

On photo Lord - 7 weeks!

Котята - Лорд, ORI n - черный, эбони!

On photo Lord - 7 weeks!

Котята - Лорд, ORI n - черный, эбони!

On photo Lord - 7 weeks!

Котята - Лорд, ORI n - черный, эбони!

On photo Lord - 7 weeks!

Котята - Lord, ORI n - ebony, black!

On photo Lord - 4 weeks!

Котята - Lord, ORI n - ebony, black!

On photo Lord - 4 weeks!

Котята - Lord, ORI n - ebony, black!

On photo Lord - 4 weeks!

Котята - Lord, ORI n - ebony, black!

On photo Lord - 4 weeks!

Female - Baffi Eastward Joker Hathor
Наверх